Natuurgeneeskundige therapie
Pasklaar Zorgverlening

Natuurgeneeskundige therapie en ziekteverzuim

Volgens cijfers van het CBS is ziekteuitval door psychische klachten 80%. Dat is het hoogste percentage van alle aandoeningen en ziekten die het CBS heeft onderzocht. En daar kan dan een percentage van de aandoeningen die vaak worden veroorzaakt door stress, zoals: migraine of ernstige hoofdpijn, maag en darmstoornissen, lage rugklachten, RSI/KANS, fybromyalgie, burn-out, huidaandoeningen of hoge bloeddruk nog bij opgeteld worden.

Andere oorzaken

Ziekteverzuim

Ook de gevolgen van ogenlijk relatief ‘kleine’ gebeurtenissen zoals onenigheid, pesten, vernedering, schaamte of problemen met het functioneren in het algemeen kunnen leiden tot verzuim. Ernstigere gevallen zoals overvallen, geweldsincidenten, andere criminele voorvallen maar ook arbeidsongevallen kunnen oorzaak zijn van arbeidsverzuim door Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

Al de voornoemde oorzaken van arbeidsverzuim kunnen worden vermeden of behandeld als er tijdig, dus preventief wordt gehandeld. Veelal betreft dit een kwestie van goed luisteren naar mensen en ze in contact brengen met specialisten op dit gebied.

Een gedegen intakegesprek en het vervolgens gekozen behandeltraject biedt vervolgens mogelijkheden om het verzuim tegen te gaan of te beëindigen. Dit alles gaat natuurlijk met instemming en samenspraak van de betrokkene(n) en de werkgever die de actie ondernomen heeft n.a.v. de hulpvraag

Snelle hulp bij calamiteiten

Soms is snelle hulp noodzakelijk en dat is zeker het geval bij een calamiteit zoals een overval, inbraak, brand of ongeval, in ieder geval al die omstandigheden waar mensen ernstig geschokt door raken en direct ondersteuning nodig hebben.

Ambulance

De zorg na dergelijke incidenten kan door ons snel en effectief aangepakt worden middels een korte behandelmethode (gemiddeld 3 à 4 sessies) waarmee een versnelde verwerking van de gebeurtenis bewerkstelligd wordt: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een moderne en efficiënte methode die sinds enkele jaren binnen de GGZ een officiële behandelrichtlijn is.

Wij werken vanuit onze eigen praktijk maar kunnen ook het huisadres bezoeken wanneer reizen voor de cliënt door welke omstandigheid dan ook onmogelijk is.