Traumaverwerking
Pasklaar Zorgverlening

Wat gebeurt er tijdens een EMDR-sessie?

Ondanks dat een EMDR-sessie inhoudelijk voor iedereen zal verschillen kunnen wij ons voorstellen dat er behoefte is aan wat meer informatie over wat er nu eigenlijk tijdens zo’n sessie gebeurt.

Aan het begin van een sessie zal een EMDR-therapeut altijd eerst uitleggen hoe de therapie in zijn werk gaat en wat de cliënt kan verwachten.

Om meer informatie te verkrijgen over de gebeurtenis en de beleving ervan wordt vervolgens aan de cliënt gevraagd terug te denken aan de gebeurtenis en de daarbij behorende beelden, gevoelens en gedachten.

De therapeut zal daarna vragen om de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen maar biedt nu een links/rechtse stimulus door middel van zogenaamde ‘sets’. Dit zijn handbewegingen, klikjes op de oren of tikjes met de vingers op de knieën van links naar rechts.

Na elke ‘set’ zal de therapeut vragen welke gedachtes, beelden of gevoelens er naar boven komen. Gebaseerd op de (soort) reactie(s) zal de therapeut steeds weer een nieuwe ‘set’ starten. Dit herhaalt zich todat de therapeut door vraagstelling over de kracht van de beleving en de herinneringsbeelden weet dat de lading voldoende is gedaald.

Een sessie wordt afgesloten met een nabespreking.

Dagboekje

Buiten de sessie zal de cliënt worden verzocht een dagboekje bij te houden en daar in op te schrijven wat de nieuwe belevingen zijn zodat daar in een eventueel volgende sessie op door gegaan kan worden.

Duur

De duur van een EMDR-sessie is afhankelijk van de cliënt en kan niet exact gesteld worden op bijvoorbeeld een uur. Het advies is daarom om indien mogelijk de rest van de dag vrij te nemen en het verder rustig aan te doen.