Traumaverwerking
Pasklaar Zorgverlening

Hulpverlening

Een schokkende gebeurtenis zoals een roofoverval, geweld, het overlijden van een dierbare of een ongeluk, kan leiden tot klachten als ontreddering, herbeleving, angst, vermijden, slaapklachten met nachtmerries en concentratieverlies.

Soms gebeurt er thuis of op het werk iets waarna bijzondere hulp wenselijk zoniet noodzakelijk is. Het is in de nasleep van een ‘calamiteit’ zeker niet ongebruikelijk dat er zich problemen gaan manifesteren in de vorm van gedragsstoornissen, angsten of fobieën. Bij een calamiteit valt te denken aan ondermeer (maar niet uitsluitend): mishandeling, (seksueel) misbruik, verlies van een dierbare, een overval, een ongeval, diefstal, agressie of brand. De professionele hulpverlening die Pasklaar Zorgverlening kan bieden speelt in op de verwerking van traumatische ervaringen van individuen of groepen. Wim en Thea hebben reeds 8 jaar ervaring op dit gebied en het soort en aantal interventies op dit gebied is zeer talrijk en divers.

Eerstelijns hulpverlening

Ambulance

Na een ingrijpende traumatische gebeurtenis is het zaak om zo snel mogelijk aandacht te besteden aan een slachtoffer. Bij deze zogenaamde ‘eerstelijns hulpverlening’ kan Pasklaar Zorgverlening zowel thuis als op de werkplek behulpzaam zijn. Zo kan er een opvanggesprek plaatsvinden waarbij er ondermeer zal worden voorgelicht over de mogelijke gevolgen van een traumatische ervaring zoals: slapeloosheid, herbeleving, vermijden, prikkelbaarheid, hyper-alertheid, concentratieverlies en lichamelijke klachten.

Coaching

Tijdens de eerste contactperiode zal een slachtoffer worden gecoached en zullen alle verschijnselen en vragen besproken en beoordeeld worden. Veiligheid, steun en de juiste informatie zijn gedurende deze fase belangrijk om het natuurlijk herstel te bevorderen. De ervaring leert dat deze periode meestal niet langer dan 14 dagen duurt (maar langer is ook mogelijk). Indien nodig zal er aandacht besteed worden aan de mensen in de omgeving van het slachtoffer (partner, familie, collega’s of klanten). Wij zijn voorstander van snel handelen bij psychisch lijden en zullen meestal binnen 2 weken en soms nog sneller overgaan op nazorg.

Nazorg

De klachten die kunnen onstaan als gevolg van een traumatische ervaring kunnen zo ernstig zijn dat een slachtoffer niet meer in staat is om normaal te functioneren. Na het stellen van een diagnose volgt er daarom altijd op zeer korte termijn een behandelplan.

Zo’n behandelplan omvat vaak een zeer moderne en efficiënte therapie met als afkorting EMDR, deze letters staan voor ‘Eye Movement, Desensitization and Reprocessing’. EMDR is een weinig belastende therapie met een versnelde verwerking van een trauma als doel. Een EMDR-behandeling bestaat gemiddeld uit zo’n 3 à 4 sessies.

Gedurende de behandelperiode kan gewoon worden gewerkt met daarbij wel de aantekening dat er wat vermoeidheid kan optreden en soms het gevoel kan ontstaan ‘de regie een beetje kwijt te zijn’. Deze verschijnselen komen niet altijd voor en duren nooit langer dan 3 dagen.